įvilkti


įvilkti
įvil̃kti vksm. Įvil̃k akė́čias į kloji̇̀mą.

.

Look at other dictionaries:

  • įvilkti — 1 įvil̃kti, į̃velka (įvel̃ka), o tr. K, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; Sut, M, Amb, L 1. velkant paviršiumi įtraukti į vidų: Kad nebepàneši ant pečių šiaudų naštos, tai vilktè įvil̃k Š. Pirma lazdą inkėlė, paskui kojas invil̃ko Srj. Šiaip taip ratus į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtempti — įtem̃pti, ia, į̃tempė K; L 1. tr. Mž517, Q50, H157, Sut, N, I, M, LL97,98 Amb, Š, Rtr, KŽ, Pns tiaukiant, tempiant padaryti ką stangrų, tamprų, stamantrų, nebepalaidą ar sutrauktą, ištęsti, ištiesti: Įtem̃pk virvę, arklius, kad nepabėgtum J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtraukti — Š, BŽ45, NdŽ; SD392, Q143, Sut, M, ŠT48 1. tr. traukiant paviršiumi įtempti, įvilkti į vidų: Įtrauk vežimą į vazaunią J. Ratus į pastogę reikėjo įtraukti, o ne ant kiemo palikti Vkš. | refl. tr.: Išsikinkė jisai arklį, įsitraukė vežimėlį ir nuėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvilkimas — įvilkìmas sm. (2) DŽ1; S.Dauk 1. NdŽ, KŽ → 1 įvilkti 1. 2. M, NdŽ → 1 įvilkti 6. vilkimas; antvilkimas; apvilkimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antvilkti — 1 antvil̃kti, añtvelka, o (ž.) Š, NdŽ; M 1. Skd, Lnk žr. 1 užvilkti 6: Jis antvil̃ko sermėgą ant kailinių J. Antvil̃ks nūšukinius marškinius ant kupros, ir eik End. Daba mūso vaikiams antvil̃ktum kas tokias kelnes? – Pasiusk, neantvil̃ksi! Sd.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvilkti — 1 apvil̃kti, àpvelka (apvel̃ka), o K, Rtr, NdŽ, KŽ; Q29, SD1101,110,137, SD305, S.Dauk, Sut, M, LL196 1. intr. velkant paviršiumi aptempti aplink ką: Tuo šniūreliu apvilkti apie trobas ar kitą kokį daiktą ir patį šniūrelį įkasti ten pat į žemę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvilkti — 1 atvil̃kti, àtvelka, o tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; Sut, N, M, L 1. traukiant atitempti, atitęsti: Atatraukiu, atvelku SD218. Atvil̃kęs pro langą tiktai cinkt į tą langą tą šunį Žd. Pri balos atvil̃kęs i užkasęs tą avį [vilkas] Krž. Medžius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davilkti — 1 ×davil̃kti, dàvelka, o (hibr.) 1. tr. D.Pošk traukiant pritempti, pritęsti prie ko. | refl. tr. D.Pošk. 2. refl. pakankamai apsivilkti: Mano vaikai vargo regėję: i nedavalgę, i nedasvil̃kę Dglš. vilkti; antvilkti; apvilkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvilkti — 1 išvil̃kti, ìšvelka (išvel̃ka), o K, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; Q65, SD422, H153,159, R, MŽ, Sut, N, LL298 1. tr. iš vidaus ištraukti, ištempti paskui save: O mūsų užvakar sarčiukas išdvėsė, išvilko jį į pakluonę Vaižg. Kiti ir su skūra, toliau ir nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvilkti — 1 nuvil̃kti, nùvelka (nuvel̃ka), o tr. Š, DŽ, NdŽ; SD1204 1. SD462, Sut, K, LL316 paviršiumi nutempti, nutraukti, nutęsti: Nuvelku kur SD442. Nuvil̃k maišą ten J. Už kojų virvę užnarysi i nuvil̃ksi Jrb. Až kojų ažrišę miestelin nuvil̃kdavo ir an …   Dictionary of the Lithuanian Language